april 25, 2023

Emma Sundh om Elevborgarråd för klimatet: "Avgå världen och ge plats för nästa generation!"!

Sätt solpaneler på alla kommunala tak, minska antalet parkeringsplatser, starta stadsodlingar, bevara gammelskog, starta lånotek för verktyg, skapa cirkulär hubb och starta kommunalt matsvinnscafé.  Detta är några av de förslagen som kommit in under världens första ”Elevborgarråd för klimatet” som hållits i Karlstad. Klimatklubbens Emma Sundh, som varit med och tagit fram konceptet, berättar mer …

Hej Emma Sundh, medgrundare av Klimatklubben och en av initiativtagarna till ”Elevborgarråd för klimatet” som gjort succé i Karlstads kommun.

Elevborgarråd för klimatet, vad i hela friden är det för något?
– Det är ett fantastiskt demokratiprojekt där barn och unga får komma till tals om framtiden, ge förslag kring hur kommunen ska sänka utsläppen utan att någon kommer i kläm och samtidigt blir en miljösmart plats att leva på. Ett klimat- och miljöråd för barn och unga!

Hur föddes idén?
– Jag var inbjuden att göra en framtidsspaning för chefer i kommunen, tillsammans med en rad inspiratörer som verkar i samhället. Jag snackade om klimat, barns oro, bristen på framtidstro och behovet av att kunna prata med barnen och ge dem verktyg att kunna påverka. Skapa hopp! Någonstans under sista kvarten dök idén upp om att låta barn och unga komma till tals i någon form av råd, och jag berättade om konceptet medborgarjury som använts i Frankrike och EU för att involvera medborgare i klimatomställningen. Ett sätt att låta medborgarna komma till tals, och få in olika perspektiv kring utmaningar och möjligheter – från landsbygd till städer. Några modiga chefer gick igång på idén och jag fick – tillsammans med Maria Soxbo – skissa på upplägg, pitcha vidare och senare även genomföra projektet från början till slut, i samverkan med fenomenala krafter i Karlstads kommun.

Varför är det här viktigt?
–  Det handlar om att ge en röst åt barn och unga. De som saknar rösträtt, men ska leva med konsekvenserna av besluten som fattas i dag. Och lika mycket som detta projekt handlar om klimat och miljö, handlar det om hälsa och välmående. Känslan av att kunna påverka situationen och skapa en dos framtidstro.

Kan inte våra vuxna politiker och tjänstemän själva ta fram de förslag som krävs för att minska utsläpp utan att någon kommer i kläm?
– För att få till en rättvis omställning, där ingen kommer i kläm, är just medborgarjurys ett utmärkt verktyg. Vi har alla olika erfarenheter, utmaningar och möjligheter att ställa om. Någon bor på landsbygden, långt från kollektivtrafik och service – men med massor av natur, frisk luft, biologisk mångfald och närhet till matproduktion. Någon annan bor i stan, med massor av kollektivtrafik men brist på natur och frisk luft. För att få till en omställning – som gör det bättre för alla – så gäller det att samla idéer från så många hjärnor som möjligt. Att fråga just barn och unga handlar om att det är deras framtid – också. Och de kommer att leva längre med konsekvenserna av politiken som förs. Sen har barn och unga sju gånger bättre koll på klimat, miljö, biologisk mångfald, behovet av odling och cirkulära affärsmodeller än vuxenvärlden. De vet vad som behöver göras och kräver handling. Med all rätt.

Men är det barnens jobb att lösa problemen?
– Absolut inte. Det är 100% vuxnas ansvar, vilket vi är tydliga med. Men vi ger dem verktygen att påverka och säga sitt. Sedan är det vuxenvärldens ansvar att visa på handlingskraft. Och mod.

Kan vi få en tjuvtitt på några av de bästa förslagen?
– Är ni beredda? Här är ett axplock av de 67 förslagen som eleverna tagit fram. Begränsa biltrafik i Karlstad, minska antalet parkeringsplatser, bygg fler och bredare cykelbanor, prioritera snöröjning av cykelbanor, starta stadsodlingar, inför permanenta elev-/medborgarråd, starta kommunal trädgård, återställ utdikade våtmarker, inför odling på förskolor och skolor, bevara gammelskog, avsätt 30% gräsyta till äng, sätt solpaneler på alla kommunala tak, sätt upp solcellsblommor i stadsträdgården, starta lånotek för verktyg, skapa cirkulär hubb och starta kommunalt matsvinnscafé.  Någon som är taggad på att flytta till Karlstad efter detta månne?

Hur skulle du sammanfatta barnens tänk kring framtid och omställning?
– De vill se handlingskraft, styrmedel, lagar, belöningar och skattelättnader. Men har också sjukt bra koll på vad som ger PR-värde. Ett förslag – bland de totalt 967 som kom in – handlade om gratis kollektivtrafik, där eleven argumenterade för kostnaden genom att säga att det skulle locka både turism och nya medborgare som skulle generera skatteintäkter och i slutändan gynna Karlstad ekonomiskt. Nämen, avgå världen och ge plats för nästa generation!
De är också barn av sin tid, och vill använda tekniken för att förenkla och nudge:a medborgarna i rätt riktning. Tekniken ska inte lösa allt, däremot hjälpa medborgarna att göra rätt. Om det så är en app som ger belöningar när medborgarna minskar utsläpp och sparar resurser, eller som hjälper till att hitta smarta transportalternativ. Nä, men alltså de är så smarta! Jag är så imponerad av förslagen, av alla elever som deltagit, av deras koll, kreativitet och mod.

Hur har ni arbetat med Elevborgarråd för klimatet?
– Inför att vi drog igång projektet har jag och Maria utbildat alla kommunens rektorer och därefter all personal som verkar i förskola och skola, för att alla ska ha samma kunskapsbas. De har också fått en utbildning i hur man pratar med barn om klimatet på ett åldersanpassat sätt av vår klimatkollega Frida Berry Eklund. Sedan skickades fakta- och inspirationsblad ut till samtliga förskolor och skolor, där vi i korthet berättat om utmaningar och möjligheter, samt samlat en massa tips på var man kan läsa mer.
Därefter har varje skola uppmanats att lägga extra fokus vid just klimat, miljö och omställning. Under vintern har alla barn och unga i kommunens förskolor och grundskolor kunnat skicka in idéer kring vad kommunen bör göra för att sänka utsläppen (utan att någon kommer i kläm) och samtidigt bli en miljösmart kommun. Det kom in hela 967 förslag! Sedan samlade vi två representanter från varje skola till en workshop, där deras uppgift blev att – utifrån den 967 förslagen – ta fram minst 50 skarpa förslag. Det blev 67! Och i morgon överlämnas förslagen till kommunens politiker, under Värmlands klimatdag!
Det har varit ett fantastiskt samarbete med Karlstads kommun, och detta projekt är ett lysande exempel på när en kommun kan använda civilsamhällets kunskap, initiativförmåga och innovationskraft och i samverkan få till något som gynnar medborgarna.

Karlstads kommun var först ut. Så vad händer nu?
– Ja, förutom att vi så klart ska ha koll på vad som händer med förslagen i Karlstads kommun, så vill vi ta vidare konceptet “Elevborgarråd för klimatet” till fler kommuner!

Hur kan Klimatklubbens följare bidra till att elevborgarrådet sprider sig?
– Läs mer om projektet på Klimatklubben.se, där det också står hur du kan gå till väga. Detta är inte bara ett projekt som syftar till att sänka utsläppen och värna naturen, utan är lika mycket ett initiativ för hantera psykisk ohälsa, dämpa klimatångest och skapa framtidstro. Vi mår bra att påverka.

Uppskattar du Klimatklubbens arbete?

Stötta oss genom att swisha en gåva eller bli medlem!

Tack för att du bidrar till att vi kan påverka, sprida fakta, inspirera, pressa på, samverka och ge stöd åt våra många, grymma lokalklubbar runt om i landet.

Tillsammans gör vi skillnad!