april 27, 2023

Elevernas uppmaning till beslutsfattarna i kommunen: "Få till en förändring och göra de flesta av våra förslag till verklighet under 2023-2024"

Maja Lindblom och Alva Eriksson Wallsten från Karlstad har deltagit i världens första Elevborgarråd för klimatet, och har överlämnat 67 vassa förslag som sänker utsläpp och värnar om naturen till beslutsfattarna. Nu hoppas de på att förslagen blir verklighet och drömmer om en smartare, vackrare framtid!

Hej Maja Lindblom och Alva Eriksson Wallsten som går i klass 6 på Skåreskolan i Karlstads kommun, som deltagit i “Elevborgarråd för klimatet” och som nu överlämnat 67 skarpa förslag på klimat- och miljöåtgärder till kommunstyrelsen ordförande Linda Larsson (S).

Hur känns det att ha överlämnat de 67 förslagen från barn och unga i Karlstads kommun?
– Bra, förhoppningsvis gör beslutsfattarna något förslag till verklighet, säger Maja.

Ni deltog i workshopen “Elevborgarråd för klimatet” då där ni skulle sålla bland alla förslag som kommit in från barn och unga och ta fram 7-10 vassa! Var det svårt?
– Ibland blev vi oense i gruppen, men det blev ändå väldigt bra. När vi blev oense fick vi diskutera, argumentera fördelar och nackdelar och tillsammans komma fram till en beskrivning som passade alla, säger Maja och Alva.

Ni var ju indelade i olika grupper, och er grupp jobbade med biologisk mångfald. Var det något av förslagen som ni var helt ense om i gruppen?
– Ja, plantera fruktträd och anlägga fler ängar. Och återställa våtmarker och starta kommunal trädgård. Det är många människor som är arbetslösa och hemlösa, och genom en kommunal trädgård kan de få ett viktigt jobb, en försörjning och mat, säger Maja.

Det låter ju som ni har vägt in många olika utmaningar och kommit fram till smarta lösningar. Är det okej om jag ger era nummer till Ulf Kristersson, Sveriges statsminister?
– Hahaha, ja.

Vad tyckte ni om projektet Elevborgarråd för klimatet?
– Det känns bra att bli lyssnad på, att våra åsikter är något värt. Det är ju inte jättevanligt att barn och ungdomar får säga sitt. Men med elevborgarrådet fick vi det, och jag hoppas verkligen att det kommer fler elevborgarråd för klimatet.

Vad tycker ni att beslutsfattarna ska göra med förslagen nu då?
– Få till en förändring och göra de flesta av elevernas förslag till verklighet under 2023-2024. Hälften av förslagen tycker jag kan genomföras så snabbt som möjligt, och minst 3-4 förslag innan sommaren är slut. Sedan kanske 2-4 förslag per år?

Bra att ge beslutsfattarna några deadlines! Vad tar ni med er från och vad lärde ni er av Elevborgarråd för klimatet?
– Jag har alltid varit intresserad av klimat, men genom projektet fick jag upp ögonen för hur många olika sätt det finns att ställa om på. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något, tänker jag, säger Maja.

Har projektet förändrat er syn på omställningen på något vis?
– Ja, jag kommer titta lite mer på nyheterna för att se vad som händer. Följa vad som händer med förslagen.

Fanns det något förslag som ni vurmade för lite extra?
– Att plantera fruktträd, och appen som hjälper medborgarna att hitta närmsta ställe att källsortera och slänga skräp på, säger Maja.
– Och källsortering i parker, fyller Alva i.

Vad ser ni mest fram emot i den omställda framtiden?
– Odlingar på tak – det kommer se så fint ut och ge närodlad mat. Ser också fram emot att leva lite mer i harmoni, säger Alva.
– Att djur som i dag är utrotningshotade, inte längre är hotade, säger Maja.

Vad vill ni säga till kommuner som INTE har ett Elevborgarråd för klimatet … än?
– Gör samma som i Karlstad, det är roligt för eleverna och coolt att vara först i världen med detta, säger Maja.
– Då gör vi världen bättre tillsammans. Och andra länder kan efter Sverige, säger Alva.

Och vad vill ni säga till vuxenvärlden?
– Ni var väl också barn och unga en gång. Och det är inte du som ska bo här i framtiden, det är vi, så genomför förslagen, uppmanar Maja.
– Vi vill leva i en vacker värld som möjligt. Vill ju att världen ska bli så bra som möjligt, nästa generation ska också ska kunna leva här, säger Alva.

Tror ni att det skulle vara skillnad om det var vuxna som hade fått komma med förslagen? 
– Ja, de tänker på ett annat sätt, typ “vårt liv kanske är slut snart”. De har inte samma synvinkel, utan tänker mer på pengar. Vi vill ju att världen ska bli så bra som möjligt, nästa generation ska också ska kunna leva här.

Läs mer om projektet på Klimatklubben.se!

Uppskattar du Klimatklubbens arbete?

Stötta oss genom att swisha en gåva eller bli medlem!

Tack för att du bidrar till att vi kan påverka, sprida fakta, inspirera, pressa på, samverka och ge stöd åt våra många, grymma lokalklubbar runt om i landet.

Tillsammans gör vi skillnad!