Copy with pride

Vad händer i andra länder? I andra städer? Vilka satsningar görs för att sänka utsläppen? Och vilka kan en kopiera till sin egen stad, kommun, region – och hey – land? Om Frankrike, Finland och Sundsvall kan, borde väl vi också kunna?

Här på Klimatklubben.se kan du ta del av en radda spännande satsningar som är redo att kopieras, förfinas och utföras. Vi har inte tid att uppfinna hjulet i varje kommun, region och land – det är hög tid att …. Copy with pride!  

Copy with pride

Vad händer i andra länder? I andra städer? Vilka satsningar görs för att sänka utsläppen? Och vilka kan en kopiera till sin egen stad, kommun, region – och hey – land? Om Frankrike, Finland och Sundsvall kan, borde väl vi också kunna?

Här på Klimatklubben.se kan du ta del av en radda spännande satsningar som är redo att kopieras, förfinas och utföras. Vi har inte tid att uppfinna hjulet i varje kommun, region och land – det är hög tid att …. Copy with pride!  

I Sverige:

Solceller ska vara standard
I Malmö har kommunledningen beslutat att solceller ska vara standard på kommunala nybyggda eller renoverade tak. Målet är att Malmö till 100 procent ska försörjas av förnybar eller återvunnen energi år 2030.

Barn och ungas röster höjs
Karlstads kommun har infört ett elevborgarråd där elever i kommunala grundskolor bjuds in för att komma med förslag hur kommunen ska sänka utsläppen i linje med Parisavtalet – utan att någon kommer i kläm. Inför detta projekt har alla rektorer – och all skolpersonal – utbildas i klimat och miljö. Alla barn och unga i kommunala förskolor och grund kommer att ges extra utbildning i klimat och miljö (på ett åldersanpassat sätt) och har möjlighet att komma med förslag, medan elever i årskurs 4-9 bjuds in att delta i en elevdemokratiworkshop där 50 skarpa förslag ska filas fram – som sedan ska överlämnas till politiken.

Testa lådcykel?
Att köpa en elcykel eller en lådcykel kan vara en dyr investering. Och är det verkligen något för mig? I Sundsvall kan du låna en elcykel eller lådcykel en dag eller två veckor för att testa på att ställa bilen till förmån för lite smooth glid. Och för alla som cyklat elcykel – det finns ingen återvändo!

Underlätta för lastisen!
För att underlätta för medborgarna att välja cykeln framför bilen har Sandvikens kommun har gjort en lastcykelguide för alla som är taggade att skaffa en egen!

Världens första återbruksgalleria
I Eskilstuna finns världens första återbruksgalleria, Retuna. Denna – nunera världsberömda galleria – vill göra det enkelt att göra rätt, driva den cirkulära utvecklingen framåt. Retuna är nog den enda svenska gallerian som är Big in Japan!

Stockholm briljerar med demokratisk elcykelpark
Stockholm stoltserar med en egen hyrbar elcykelflotta – som passar alla plånböcker. Det kostar 11 kronor per dygn att hyra en cykel – eller ett årskort för 157 spänn.  Allt fler elcyklar pumpas ut pö om pö, och planen är också att anlägga elcykelstationer och erbjuda lastcyklar.

Utanför Sverige

Kort som tar dig runt i hela landet
I Österrike har ett kollektivtrafikpass införts. Det kostar lika mycket som ett SL-kort, men skillnaden är att du inte bra tar dig runt i en stad som Stockholm. Du tar dig runt i hela landet – på alla städers kollektivtrafik, inklusive fjärrtåg.

9 euro-biljetten – en succé
För att möta ökade bränslepriser sänktes priset på kollektivtrafik i Tyskland under 2022, och dessutom infördes den numera omtalade 9 euro-biljetten. Men biljetten kunde resenärer kuska runt i hela Tyskland för ynka 100 spänn i månaden (under juni, juli och augusti).  Biljetten var giltig på långdistanståg, pendeltåg, tunnelbana, bussar och spårvagnar. Inte snabbtåg.
Syftet med biljetten var att ge stöd i tider av höga bränslepriser, göra landet mindre beroende av fossila bränslen, ge möjlighet att låta bilen stå, utforska det lokala området och ge fler möjlighet att upptäcka nya delar av landet.
Enligt förbundet för tyska transportföretag VDV gjordes runt en miljard resor per månad mellan juni och augusti med 9 euro-biljetten. Av dessa beräknas ungefär tio procent av resorna annars gjorts med bil. Detta sparade uppskattningsvis 1,8 miljoner ton CO2 under tre månader.
Biljetten blev en succé – minst sagt.  

Popup-cykelbanor för att möta ett ökat behov
Bryssel, Berlin, Bogota, Budapest, Vancouver, Mexico city och London var några städer som under pandemin byggde tillfälliga cykelvägar, så kallade pop up-cykelbanor. Dels för att lätta på trycket på kollektivtrafiken och minska smittspridningen, men också minska avgaserna och erbjuda cyklisterna en säkrare och mer hälsosam vardag. I Frankrike fick medborgarna bidrag till reparationer för att minska trycket på kollektivtrafiken och de satsade stort på att lära fler cykla.

Cyklar 35 varv runt jorden varje dag
Köpenhamn bestämde sig redan 2009 för att bli världens första koldioxidneutrala stad, ett mål man vill nå till 2025. Bland annat handlar det om innovativa system för uppvärmning och AC som kräver mycket mindre energi, och så har man satsat massor på att få folk att cykla. Redan innan pandemin gick antalet cyklar om antalet bilar, och tillsammans cyklar köpenhamnsborna 35 varv runt jorden varje dag, bland annat på vad som på engelska kallas “cycle superhighways”. Den genomsnittliga köpenhamnsbon cyklar 5 km om dagen, 9 av 10 köpenhamnsbor äger en cykel men bara 4 av 10 äger en bil.

Bonjour 4 000 rullande euro!
I France kan utsläppstunga bilar växlas mot 4 000 euro – som ska hjälpa till att finansiera en elcykel. Det generösa bidraget kan användas av alla familjemedlemmar och är en del av en större satsning på att hjälpa fransmännen att byta från old-style-transporter till cykel. Frankrikes Le Plan Vélo, som drog igång 2018, har hjälpt Frankrike att bli en av Europas snabbast växande cykelnation.
Lyllo fransoserna!

Olagligt att slänga mat
I Frankrike finns en lag som gör det olagligt för restauranger och livsmedelsbutiker att slänga mat. Lagen har egentligen inget med klimat att göra, utan är en rättviselag. Ingen ska behöva gå hungrig samtidigt som det slängs mat.

Nederländerna = 24,5% cirkulär ekonomi
Visste du att Nederländernas ekonomi är hela 24,5% cirkulär. Enligt Circularity Gap Report 2022 är Sveriges ekonomi i nuläget är 3,4% cirkulär – medan världssnittet är 8,6%. Cirkulär ekonomi betyder att ekonomin bygger på att en använder det som redan är tillverkat så länge det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen. En cirkulär ekonomi är motsatsen till den linjära, där saker tillverkas, köps och sedan kasseras.

Finland – hej cirkulär ekonomi
2016 införde Finland som det första landet i världen en roadmap för hur landet ska ställa om till cirkulär ekonomi. Det kickstartade en rad förändringar, bland annat ett statligt program för att gynna cirkulär ekonomi och bättre utbildningar inom cirkularitet.

Förbjudet att göra reklam för fossilt
I Frankrike och i Amsterdam är det numera förbjudet med fossilreklam. Det är alltså förbjudet att göra reklam för exempelvis bensinbilar, oljebolag och flygcharters.

Gröna tak och solceller
I Frankrike är det lag på att alla kommersiella nybyggen antingen ska ha solceller eller gröna tak. Husen ska inte bara inhysa vettigt för människan, utan också bidra på något sätt. Om det då är till den biologiska mångfalden eller energin. Rimligt.

Ett träd per hushåll
I Wales får varje hushåll ett gratis träd att plantera. Yep, trädgåvan ska hjälpa till att hantera klimatförändringarna. Förutom att träden äter koldioxid, så hjälper träden till att hantera översvämningar, de ökar välbefinnandet och det finns goda bevis för att stress och blodtryck minskar om medborgarna är omgiven av träd. Det finns också bevis på att områden med många träd har en lägre brottslighet. Hundra flugor i en smäll!
Satsningen betyder att det kommer att planteras ungefär 1,3 miljoner nya träd. Invånarna får välja ett inhemskt träd att plantera på sin egendom. Om ett hushåll inte vill eller har utrymme att plantera sitt träd så planterar Coed Cadw, som är Welshs Woodland Trust, dessa träd i skogsområden å hushållets vägnar.

En stad planerad för kollektivtrafik – inte bilar
Staden Freiburg är ett fantastiskt exempel, 900 år gammal stad där det numera är dubbelt så många cyklar som bilar, det finns 40 mil cykelbanor och hela stan är planerad för kollektivtrafik före bilar ända sedan efterkrigstiden. Det nya stadshuset är ett plushus, fotbollsstadion går helt på egen solel, på torget säljs närproducerad mat. Dröm!

San Francisco – en zero waste-stad
San Francisco bestämde sig redan 2003 för att bli en zero waste-stad till 2020.
2018 var man tvungen att justera målet för man insåg att man inte riktigt skulle hinna fram, men redan 2012 hade man ändå lyckats styra om 77% av allt avfall till återvinning och kompostering.

Hej framtidens stad!
Till spanska Pontevedra lockas tusentals turister och nya medborgare. Varför? Vad är det som utmärker Pontevedra? Jo, den friska luften och de bilfria gatorna. Hit vallfärdar människor för lugnet, sorlet, uteserveringarna och den friska luften. Pontevedra – en gång en biltung stad – har på knappt tjugo år har stadskärnans biltrafik minskat med 97 procent.
Ytorna mellan husen har tagits över av fotgängare. Barn kan leka på gatorna, personer med rullator eller rullstolar har lätt att ta sig fram. Även butiksägarna är nöjda. Och ingen har dött i trafiken sedan 2011.

Kommuner får del av vindkraftskakan
Vindkraftsparker – både på land och till havs –  möter ofta hård motstånd i svenska kommuner. Varför ska just deras utsikt, närområde offras? Och det kanske inte är så konstigt att satsningarna möter motstånd. I Sverige går vindkraftsverkens fastighetsskatt till staten. I Norge däremot går det till kommunerna – vilket ger många kommuner en rejäl skjuts framåt ekonomiskt. Vindkraften blir en möjliggörare för andra satsningar.

 

Finsk stad världsberömd genom sin omställningshunger
Finska Lahti har satt sig på kartan – med sin omställningshunger. Den tidigare nedsmutsade industristaden har ställt om och vill nu bli klimatneutral snabbare än någon annan stad i Finland. Det satsas rejält på alla fronter – stora företag flyttar dit för att få ta del av framtidskakan. Till och med stadens hockeylag Lahti Pelicans ställer om. Hittills har laget slutat flyga, de uppmanar publiken att cykla, gå eller åka kollektivt till matcherna, hemmaarenan drivs med förnybar energi och restaurangerna där erbjuder närproducerad mat och plastfria förpackningar. Sen ser de också till att synliggöra vad de gör. Spelarnas tröjnummer representerar alla någon form av klimatfakta – som Niclas Almaris 2025 (som står för när Lahtis ska ha nått klimatneutralitet) eller Jasper Patrikainens 70 (som står för hur många procent Lahtis utsläpp minskat med sedan 1990). CNN utlyste nyligen Lahtis som ett av de intressantaste turistmålen i världen.

Bryssel möter ökade bränslekostnader
EU-staden Bryssel möter ökade bränslepriser och klimatmål genom att erbjuda medborgare upp till 900 euro om de ställer bilen. Tanken är att pengarna ska kunna användas för att köpa cykelutrustning, kollektivtrafikspass eller bilpool.

Nya Zeeland halverar priserna i kollektivtrafiken
När bränslepriserna ökar väljer länder lite olika vägar för att möta krisen och hjälpa medborgarna. Nya Zeeland valde att halvera priserna i kollektivtrafiken. Hej sänkta trösklar för att få medborgarna att välja kollektivtrafik!

Paris – omställningens huvudstad
Glöm modets huvudstad. Paris är omställningens huvudstad. Här sker just nu en radikal omställning från stökig, bullrig och avgastung stad till en stad gjord för människor. Paris vill bli  “medborgarnas trädgård” – visst låter det underbart? Och de jobbar efter devisen att bli en 15-minutersstad. Genom att decentralisera staden ska medborgarna ska kunna ta sig till det det mest basala inom 15 minuter – gång- eller cykelväg. För att göra det gynnsamt för fler att ta cykeln och gå sänks hastigheterna på många gator till 30 km/h och hela 72% av alla parkeringsplatser ska väck innan 2024. Yep, här snackar vi inte mål som sträcker sig fram till 2030 eller 2050. Här är det snabba ryck som gäller.

Danmark bäst på ekologiskt
Danmark går i bräschen när det gäller ekologiskt. I Danmark utgör den ekologiska försäljningen den högsta andelen av matkonsumtionen. Det ni! Anledningen till detta? Politisk styrning och bred konsensus. 

Tycker du att något exempel saknas här? Hör av dig till oss!