Ta vidare ditt engagemang

Har du hittat din grej ännu? Ditt sammanhang, ditt sätt att engagera dig och påverka? Ingen fara om du inte har det, för det är inte helt lätt att ta sig an en så stor fråga och dessutom göra det på ett sätt som känns bra för just dig. 

På den här sidan har vi samlat massor av länkar till bra organisationer, nätverk, initiativ och andra sammanhang du kan söka dig till för att ta ditt engagemang vidare. Vi har också samlat lite tips kring hur du kan tänka för att hitta “din grej” i klimatfrågan. Kom ihåg, huvudsaken är att du gör något – och att du tänker långsiktigt så att ditt engagemang blir hållbart för dig personligen.
Det finns många spännande initiativ, nätverk, organisationer och lokalklubbar som på olika sätt gör skillnad. Saknas något där du bor? Starta upp!

Så kan du tänka

För att hitta din egen utgångspunkt för engagemang kan det vara bra att ställa några frågor till dig själv. 

 • Vill du engagera dig lokalt, nationellt eller globalt?
 • Vill du helst jobba med natur och miljö, med klimat eller med helheten?
 • Finns det ett ämne du redan brinner för (exempelvis mat, mode, naturskydd eller social hållbarhet) som kan bli utgångspunkt för ditt engagemang?
 • Vill du träffa människor och engagera dig i en gemenskap, eller trivs du bättre i eget tempo och kanske digitalt?
 • Vill du påverka din närmaste omgivning (arbetsplats, bostadsrättsförening, kvarter) eller vill du jobba med systemförändringar?
 • Vill du driva en specifik fråga eller vill du arbeta med helheten?
 • Har du erfarenhet av föreningsarbete eller ideellt arbete sedan tidigare?

Utifrån svaren kan du lättare sålla bland alla möjligheter som finns. Vill du till exempel jobba nationellt, med skogsfrågor och uppnå systemförändringar så är förmodligen Naturskyddsföreningen rätt för dig. Vill du däremot jobba lokalt, med många olika frågor och har erfarenhet av ideellt arbete sedan tidigare så är du en perfekt person för att starta en lokal klimatklubb!

Hitta din "sweet spot" i klimatfrågan

Det japanska begreppet ikigai handlar om att hitta sitt eget syfte genom att kombinera fyra olika drivkrafter:

 • Det vi älskar att göra
 • Det vi är bra på att göra
 • Det vi kan försörja oss på
 • Det som världen behöver

Ikigai har inget med klimatfrågan specifikt att göra, utan är ett sätt att hitta mening med livet/yrkeslivet helt enkelt – men den funkar toppen att använda för att hitta rätt sätt att engagera sig också.

Vi kan ta ett exempel:

 • Det vi älskar att göra (fotografera!)
 • Det vi är bra på att göra (administration)
 • Det vi kan försörja oss på (hjälpa andra att sköta administration)
 • Det som världen behöver (ett strukturerat och lockande sätt att engagera människor i klimatfrågan)

Kanske kan du till exempel erbjuda dina fina naturbilder till en klimat- eller miljöorganisation som ständigt behöver material till sina sociala medier, och samtidigt hjälpa till att organisera upp en bildbank så att de som sköter SoMe kan jobba mer effektivt?

Illustration: Hämtad från boken Ställ om! Allt att vinna på ett klimatsmart liv av Maria Soxbo.

Vi har listat ett gäng föreningar, organisationer och initiativ för dig att spana in och utforska. I bokstavsordning:

Organisationer & föreningar

Extinction Rebellion (XR)

En internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring.

https://extinctionrebellion.se/

 

Fridays for Future

Global rörelse som startades av Greta Thunberg när hon började skolstrejka i augusti 2018. Varje fredag strejkar nu elever i över 100 länder på alla kontinenter.

https://fridaysforfuture.se/

 

Fältbiologerna

Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och även Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. 

https://www.faltbiologerna.se/

 

Greenpeace

Världens största oberoende miljöorganisation som använder fredliga, kreativa metoder för att konfrontera de system som hotar vår miljö.

https://www.greenpeace.org/sweden/

 

Jordens vänner

Miljörörelsens radikala röst som arbetar lokalt, nationellt och internationellt med miljö- och rättvisefrågor.

​​https://jordensvanner.se/

 

Klimataktion

Ideell förening som informerar om och bedriver studier kring klimatförändringarna, samt mobiliserar människor och samverkar tätt med andra organisationer.

https://klimataktion.se/

 

Klimatklubben

Här är du redan! Klimatklubben är en ideell förening som skapar förutsättningar för ökat klimatengagemang genom att paketera och synliggöra klimat- och miljöfrågor.

https://www.klimatklubben.se/

 

Klimatriksdagen

Håller koll på klimatpolitiken genom att bland annat rösta fram bra klimatförslag som sedan lämnas över till Sveriges riksdag.

https://klimatriksdagen.se/

 

Naturskyddsföreningen

Sveriges största miljöorganisation som sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare.

https://www.naturskyddsforeningen.se/

 

Push Sverige

Ideell förening bestående av en samling unga som har en gemensam värdegrund om en långsiktigt hållbar värld.

https://pushsverige.se/

 

Rebellmammorna

Grupp under Extinction Rebellion som organiserar mammor, andra föräldrar och allierade.

https://extinctionrebellion.se/bli-aktiv/grupper/rebellmammorna/

 

Skjutsgruppen

Ideell och deltagardriven samåkningsrörelse som startade 2007.

https://forum.skjutsgruppen.se/

 

Spilloteket

Ett utbildningscenter för hållbar utveckling som arbetar med bl a skolaktiviteter, och gärna använder spillmaterial från industrier och företag.

https://www.spilloteket.se/ 

 

Våra barns klimat

Ideell förening bildad av föräldrar som påverkar politiken, bildar opinion och ger vuxna verktyg att engagera sig för klimatet.

https://varabarnsklimat.se/

 

WWF 

Världens naturvårdsorganisation, bildades 1961 och är oberoende och partipolitiskt obunden.

http://www.wwf.se

Andra resurser

Doughnut Economics Action Lab (DEAL)

Syftar till att omsätta doughnut-ekonomins tankar till praktik genom bland annat en metodbank och andra verktyg.

https://doughnuteconomics.org/

 

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. UNDP driver en sida med verktyg, inspiration och material med utgångspunkt i de Globala målen.

https://www.globalamalen.se 

 

Global utmaning

Oberoende tankesmedja som bedriver analys- och policyarbete samt tillämpar och initierar forskning.

https://globalutmaning.se/

 

Globalportalen

Resursportal för engagemang i globala frågor som drivs av ForumCiv (biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor).

https://globalportalen.org/

 

Klimatprata

Verktyg och tips för att ha konstruktiva klimatsamtal i din vardag.

https://klimatprata.se/

 

Klimatpsykologerna
Legitimerade psykologer med specialinriktning mot klimat- och miljöfrågorna. 

https://www.klimatpsykologerna.se

 

Mistra

Mistra är en självständig forskningsstiftelse som stödjer forskning av strategiskt betydelse för en god livsmiljö. 

https://www.mistra.org 

 

Researchers Desk

Samlar ett drygt 100-tal av Sveriges ledande (klimat- och klimatrelaterade) forskare och experter.
https://researchersdesk.se

 

Smarta kartan

Lär känna alla verksamheter där du kan hyra, byta, låna, dela, ge och få, samt reparatörer och second-hand!

https://www.smartakartan.se