Politikerutfrågning i din kommun

Ladda ner som pdf

Ordna en politikerutfrågning i din kommun! Lokalpolitiker vill gärna ha en nära relation med väljarna, och ser garanterat fördelarna med att ställa upp. En politikerutfrågning kan arrangeras av engagerade medborgare (som du!) eller av en förening, organisation eller ett nätverk. Eller en blandning av allt detta. Finns det en lokal klimatklubb där du bor – perfekt, den kan ju vara arrangör! (Om det inte finns någon kan du också starta en!) Det kan också vara en god idé att kroka arm, att flera organisationer och nätverk går samman och hjälps åt. Eller varför inte bjuda in lokaltidningen och universitet/högskola att vara medarrangör?

Så här gör ni

 • Bestäm hur ni vill att utfrågningen ska genomföras? Ska det vara ett liveevent, livesändning på sociala medier, videoinspelat eller i skriftlig form. Det kan vara enklare att få en politiker att svara via mail, medan en videointervju kan nå ut bättre.
 • Vilka/vilken politiker ska ni vända er till? Om det gäller en specifik fråga kan det ju räcka med att kontakta en eller två styrande partier (och eventuellt ett oppositionsparti), medan det till exempel inför ett val kan vara smart att göra en utfrågning av samtliga partier.
 • Ska det tydligt vara en utfrågning om just klimat/miljö, eller ska den vara mer allmän? Bra att förtydliga för både medverkande och publik, så alla har rätt förväntningar.
 • Hur ska ni vidareförmedla/publicera svaren? Har ni en egen plattform där ni kan bjuda in till ett event eller publicera svaren? I annat fall kan ni kontakta pressen för att nå ut (här finns en lathund). Ni kan också dela resultatet i lokala facebookgrupper, och om ni gör politikerutfrågningen via en lokal klimatklubb kan den spridas via lokalklubbens kanaler.
 • Använd gärna frågorna här nedan som inspiration. Anpassa dem efter ditt sammanhang och lägg till aktuella eller lokala frågor som rör just ditt område.

Här är frågorna:

 1. Vilka är era tre viktigaste valfrågor inför nästa mandatperiod? Är klimatfrågan med?
 2. Vilka klimatfrågor/problem tycker ni är viktigast att prioritera i vår kommun nästa mandatperiod och hur tänker ni lösa dem?
 3. I vissa kommuner (bland annat Malmö och Lund) har man slagit fast att det råder klimatnödläge. Är ni beredda att göra samma sak i vår kommun?
 4. Har kommunen en koldioxidbudget? Varför/varför inte? Hur ser budgeten ut, och rimmar den med klimatmålen?
 5. Enligt Klimatkollen.se ser kommunen ut att missa klimatmålen. Hur ska detta rättas till? (Se Klimatkollen.se för diagram för respektive kommun – i nuläget räcker ingen kommuns utsläppsminskningar till.)
 6. Vilka åtgärder tänker ni vidta för att minska utsläppen från kommunens verksamhet på områdena mat, transporter och energiförbrukning?
 7. Vill ni satsa på att sätta upp solpaneler/solfångare på kommunens byggnader? Hur ser tidsplanen ut för detta? (alt Varför inte?)
 8. Att minska eller sluta äta kött är ett viktigt sätt att drastiskt kapa sina utsläpp av växthusgaser, eftersom kött orsakar stora utsläpp (källa: SLU). Hur tänker ni få fler i kommunen att välja vegetariskt?
 9. Hur kommer ni att förbättra för cyklister och få fler att ställa bilen? Hur tänker ni jobba med bättre underhåll av gång- och cykelvägar i kommunen?
 10. Hur kommer ni att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till skolan på egen hand istället för att bli skjutsade med bil? (Till exempel förbättra trafiksäkerheten runt skolorna och kommunicera fördelarna med cykel till föräldrarna.)
 11. Har ni planer på/vad är er inställning till en återbruksgalleria i vår kommun (likt ReTuna i Eskilstuna)?
 12. En tredjedel av de svenska biarterna är hotade, enligt Naturskyddsföreningen. Vilka åtgärder tänker ni vidta för att främja biologisk mångfald i vår kommun?
tillbaka till verktygslådan