Starta en namninsamling

Ladda ner som pdf

Att vara många är en styrka. Se till att få med dig andra genom att starta en namninsamling för något du tycker är viktigt. Då synliggör du att det finns ett intresse för frågan, och hjälper samtidigt till att sprida information om ämnet så att ännu fler får koll på läget. Det kan handla om att rädda ett skogsområde, få till mer vegetariskt i skolan, bättre cykelbanor eller att få kommunen att sänka utsläppen i linje med Parisavtalet. Det finns flera sajter där du enkelt kan starta en namninsamling, och även inspireras av andra. Mittskifte.org är ett exempel på en sån. Här har vi satt ihop lite tips och tricks kring att samla namn.

I korthet

 • Knåpa ihop en text om det som ska skrivas under.
 • Tänk på att rikta texten till den som är ansvarig, och att kräva något som hen faktiskt har
  makten att förändra.
 • Sprid insamlingen och be fler att hjälpa till!

TIPS! Snacka ihop dig med fler. Kanske kan till exempel tre organisationer gå ihop? Då kan ni hjälpa varandra med att nå ut till fler, så att så många som möjligt får veta om insamlingen och kan skriva under.

Samla underskrifter

Skriva

 • Vem är ansvarig för det som insamlingen handlar om? Var gärna så specifik som möjligt. Är det en särskild minister, ordföranden för en kommunal nämnd eller VD på ett företag? Har den som namninsamlingen riktar sig till makten att göra det ni uppmanar om?
 • Gäller det en nationell fråga eller en lokal? Är det främst till exempel boende i ett visst område som bör skriva under, eller vem som helst?
 • Beskriv vad problemet är, hur det borde lösas och varför.
 • Kom ihåg att också lyfta varför andra ska skriva under din namninsamling.
 • Använd både fakta, till exempel siffror som visar på den globala uppvärmningens hastighet, och argument som talar direkt till oss som människor, som att dagens barn behöver en ljusare framtid.

Sprida

 • Snacka med några som är beredda att skriva under med en gång, så att andra ser att det redan finns underskrifter. Då blir tröskeln för att själv skriva under lägre.
 • Dela insamlingen i sociala medier, till exempel i lokala Facebookgrupper.
 • Be andra att också dela vidare.

Överlämna

 • När namninsamlingen är avslutad ska den lämnas till ansvarig person. Gör det gärna personligen om det är möjligt.
 • Gör en grej av överlämnandet. Be om ett möte där du kan berätta lite kort om varför du gör namninsamlingen och hur många som skrivit under.
 • Berätta om överlämnandet, både inför och efter. Till exempel via den lokala klimatklubbens kanaler, om ni är en lokalklubb som gör namninsamlingen.
 • Överväg också att skicka ut ett pressmeddelande om namninsamlingen, eller tipsa lokalmedia om att bevaka överlämnandet.

TIPS! Inför valet 2022 publicerades en debattartikel underskriven av 1 944 forskare med en uppmaning att ta klimatet på allvar. Hela den långa listan med namn skrevs ut på papper och rullades ut framför riksdagshuset. Ett maffigt sätt att visa på att det är många som bryr sig! (Ha koll bara på att det känns okej för de som skriver på om du planerar något liknande.)

Fler sätt att samla kraft tillsammans

Samla förslag. Be människor att berätta lite kort i en film, eller skriva på papper, vad de tycker om en specifik fråga. Till exempel “vad skulle vi kunna göra i kommunen för att leva upp till Parisavtalet”. Sammanställ svaren och visa upp dem.

Ställ frågor. Ett alternativ till namninsamling är en enkät med några korta frågor. Om du till exempel vill att det ska serveras mer vegetarisk mat i skolan kan du skicka ut enkäten till föräldrar och fråga om de vill att matens klimatpåverkan ska minskas, om de vill se fler vegetariska rätter och kanske lämna möjlighet för dem att komma med förslag på hur maten kan bli mer klimatsmart. Då behöver du inte namn, utan kan säga att “av de 50 som svarade ville nästan 70% att det ska serveras mer vegetariskt mat”, eller att “30 föräldrar har svarat att de tycker det är viktigt att skolmåltidernas klimatpåverkan minskas”.

tillbaka till verktygslådan