Sara Wimmercranz:

Klimatfrågan ska vara ett krav i kommunens upphandlingar

Medborgarförslag:
Kommuner och regioner upphandlar varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor varje år, vars effekter motsvarar gigantiska utsläpp av växthusgaser. Hållbar upphandling är en förutsättning för att kommuner och Sverige som land ska nå uppsatta klimat- och miljömål samt klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

 

Mitt förslag är att alla kommuner ska utreda hur de ska kunna 1. föra in som krav i alla upphandlingar att de företag som deltar ska redovisa sin miljö- och klimatpåverkan och 2. låta de faktorerna ha tyngd i valet av leverantör. 


Sara Wimmercranz är entreprenör, hållbarhetsprofil, investerare och drake i SVT:s ”Draknästet”

Sara Wimmercranz

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.