Emma Sundh:

Förenkla cirkulära affärer med kommunal återbruksgalleria

Medborgarförslag:
Vi svenskar shoppar ett nytt plagg i veckan, använder ett fast fashion-plagg i snitt sju gånger innan vi slänger det. Vi shoppar 15,2 kilo nytt varje år, vilket är en ökning med 40% sedan år 2000.
Myrorna får samtidigt in 20 ton möbler och prylar – om dagen. Och trots att det finns så mycket prylar och potential, så köper vi endast 0,9 kilo begagnat (jämfört med 15 kilo nytt).
Vi har så mycket secondhand i detta land att vi måste exportera bort 28 000 ton. Detta är outnyttjade resurser.
Endast 3,4% av Sverige ekonomi är cirkulär enligt Circularity Gap Report, medan världssnittet ligger på 8,6 %. I Nederländerna ligger siffran på 24,5%.
Det är för svårt att handla cirkulärt, kräver mycket tid när alla aktörer är utspridda och allt som oftast krävs bil för att ta sig till secondhand-komplex utanför stadskärnorna.
Vi behöver förenkla för fler företag att skapa cirkulära affärer, skapa ett gemensamt  skyltfönster för framtidens ekonomi och göra det sju resor enklare för medborgarna att välja cirkulärt genom att samla alla cirkulära koncept på ett ställe.
I Eskilstuna finns världens första återbruksgalleria, Retuna, som drivs av det kommunala energibolaget.  Mitt förslag är att – tillsammans med det kommunala energibolaget – utreda en cirkulär galleria/återbruksgalleria för att sänka kommunens konsumtionsgrundade utsläpp, gå före i omställningen och göra det enklare för medborgarna att fatta cirkulära beslut.  Testa en cirkulär popup i kommunen för att undersöka vilken typ av cirkulär galleria som passat i just vår kommun.

Emma Sundh är journalist, författare, hållbarhetsinfluencer, återbruksivrare, poddare (Plan B-podden) och medgrundare till Klimatklubben. Hon bygger också sitt egna halmbalshus av återbruk!

Emma Sundh

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.