Paul Svensson:

Upprätta kommunal matbank – för minskat matsvinn & som en solidarisk och empatisk satsning för folket

Medborgarförslag:
Var tredje matkasse slängs i hemmen och samtidigt ökar barnfattigdom och klyftorna i samhället. Den mat vi slänger idag skulle kunna mätta 2 miljarder människor på global basis.

Matsvinn finner vi på många ställen i samhällsstrukturen. På bondgården, i butiken, på restaurang och hotell.

Varje dag ställs alla livsmedelsaktörer i kedjan inför valet att slänga, omvandla eller skänka. Minsta möjliga motstånd och livsmedelslagar gör det både krångligt och omöjligt vid många tillfällen att fördela dessa goda måltider/råvaror till de som behöver eller inte har råd och slutar därför som bäst i en kompostpåse till biogas. En lång omväg för att skapa drivmedel.

Mitt medborgarförslag:

Upprätta kommunala matbanker med logistik för mottagning, förädling, paketering och distribution. Låt detta ligga under kostenheterna i offentlig måltid som många gånger är våra bäst utbildade inom livsmedel och hygien. Dessa ställen kan fungera som butik, restaurang eller förmedling till andra enheter inom kommunen (involvera skolors restaurang-program?).

Alternativ till kommunal matbank kan vara att kommunen hjälper till med samordning och finansiering av en matbank, men att den drivs av antingen en ideell organisation eller av en ekonomisk förening av aktörer (där ev. även handeln medverkar).

Liknande satsningar finns både i landet som stadsmissionen men även utomlands i flera stora städer som Amman (Jordanien).

Det bästa sättet att beskriva välfärd är att möjliggöra god mat till så många som möjligt även de som är utanför utbildningssystemet och samtidigt minska matsvinnet som är en av vårt samhälles största utmaningar.

Paul Svensson är kock, entreprenör, författare och matsvinnsexpert

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.