Isabelle McAllister:

Inför kommunal återbruksbuss och ta vara på resurserna

Medborgarförslag:
Varje år slängs 170 000 ton möbler – möbler som egentligen borde gå att återvinna eller återbrukas. Och runt om i vårt land står containers och byggbagar med fullt fungerande möbler, köksinredning, badrumsinteriör och byggmaterial.

Förenkla för fler att återbruka genom att införa en kommunal återbruksbuss – där man kan lämna och likt glassbilen kan besöka olika stadsdelar olika dagar i veckan och plocka upp överbliven material från renoveringar.
Exempelvis när folk slänger ett par lådor helt nytt kakel eftersom det blev över när de renoverat om badrummet. Den som jobbar i bussen kan utbildas, sortera och kanske på ett enkelt sätt lägga upp bilder som det som kommer in i sociala medier – så kan man köpa det som är upplockat.

Det slängs helt otroliga dörrar, handfat, fönster, kakel, hela längder av exempelvis reglar som bara ligger i Big bags runt om i staden och skräpar – ett enormt resursslöseri mitt i en klimatkris.

Bussen skulle också kunna utbilda och påminna medborgarna om att man inte ska riva ut och slänga så mycket. Vore ju även kul med en glassbilsaktig, egen musiktruddelutt!

Blir återbruksbussen en hit, koppla ihop det med ett kommunalt byggåterbruk likt det som finns i Karlstads kommun, som kan användas som materialbas.

Isabelle McAllister är omställningsaktivist, föreläsare, författare, programledare och expert på återbruk. Står bakom boken “Skavank”.

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.