Nina Campioni:

Skapa kommunala remake studios!

Medborgarförslag:
Varje år slängs hutlösa mängder kläder och prylar i Sverige. Varje svensk slänger 7,5 kilo textilier per person och år och svenska hushåll uppskattas slänga ungefär 170 000 ton möbler varje år –  möbler som egentligen borde gå att återvinna eller laga!

Mitt förslag är att upprätta en kommunal remake studio, likt Göteborgs Fixotek, vars syfte är att öka livslängden på prylar, möbler och kläder, och inspirera till återbruk. Här kan medborgare – förutom att ta del av fortbildning inom lappa/laga/ta hand om kläder/skor/möbler – låna symaskin, overlock och även verktyg för att lappa och laga. Involvera även redan etablerade reparatörer i satsningen.

Förutom att det hjälper kommunen att öka återbruket, nå uppsatta klimat- och miljömål, sprida ovärderlig kunskap och kicka i gång det cirkulära tänket, så ger det fler möjlighet – med tillgång till verktyg och maskiner – att laga, återbruka och ta hand om det som redan finns.

Lägg till en viktig samlingsplats för alla generationer där kunskap om hantverk blommar upp på nytt. Det kan också skapa arbetstillfälle för handledare, reparatörer och andra kompetenser.

 

Nina Campioni är författare, skribent och modeprofil, med klimathjärtat på rätt ställe!

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.