Gustav Bergström:

Höj avgifterna på ÅVC

Medborgarförslag:
Miljöbelastningen minskar med 97 % om man målar om befintligt kök, jämfört med att köpa nytt. 14,2 miljoner ton avfall kom från byggsektorn 2020.

Det måste kosta att kassera. Avgifterna är på tok för låga idag och det gör att mycket slängs i onödan. Om vår ekonomi ska bli resurssnål och cirkulär, måste vi återbruka mer och det mest resurssnåla återbruket är att återbruka på plats och ställe. Därför är mitt förslag att höja avgifterna på återvinningscentralerna, så att de är i paritet med den belastning ”kasserandet” orsakar miljön.

Det måste det mindre lönsamt för fastighetsägare att kassera byggnadsdetaljer som kan underhållas och anpassas efter nya krav och behov. Idag är det lönsamt att kassera fönster, dörrar, garderober och köksinredning och ersätta med nytt för att sedan kunna höja hyran. Många som äger sin bostad renoverar också hårt, för att kunna sälja bostaden vidare och tjäna en slant. För det får miljön får betala priset!

För att få fler att spara på våra resurser krävs styrmedel. Så höj avgifterna, och berätta därefter varför, vad ni som kommun vill uppnå och vad medborgarna har att tjäna på att spara och underhålla istället för att slänga.

 

Gustav Bergström är generalsekreterare hos Renoveringsraseriet, är utbildad civilingenjör, expert inom arkitektur och byggnadsvård och driver instagramkontot @ravjagarn. Han är även medförfattare till boken Tidstypiska kök & bad. Gustav utsågs år 2022 till årets miljösvensk av tidningen Fokus.

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.