september 8, 2022

Sara Nilsson Lööv från Rebellmammorna

Sara Nilsson Lööv är en av initiativtagarna till nätverket Rebellmammorna Sverige som just nu genomför manifestationer över hela landet för att uppmärksamma klimatkrisen via just mammarollen.

Hej Sara Nilsson Lööv, berätta mer, vilka är ni och hur startade det hela?

 – En kväll i början av sommaren låg jag och läste en bok som gjorde att jag verkligen kände hur klimatkrisen är på riktigt. Ur den mix av förtvivlan över läget och önskan att skydda mina barn, föddes den idé som blev fröet till Rebellmammornas manifestationer. Idén går ut på att göra klimatkrisen känslomässigt relaterbar genom att vi som mammor öppet visar upp den förtvivlan många av oss går runt med. Den 20:e augusti var vi ett 70-tal mammor som genomförde den första manifestationen under Extinction Rebellions ”Uppror för livet” i Stockholm. Därefter har det rullat på snabbare än vi vågat drömma om. På mindre än en vecka hade 1000 nya mammor anslutit sig. Mammor i olika åldrar från hela landet som ville göra aktioner där de bor. Dessförinnan hade Rebellmammorna framförallt varit ett informellt nätverk för mammor som var med i eller nyfikna på Extinction Rebellion. En vän till mig föreslog att vi skulle bjuda in personer som ville träffas under avslappnade former – och så var det bara andra småbarnsmammor som dök upp. Där började vi förstå hur viktigt det var att kunna identifiera sig med andra som engagerar sig för klimatet, för att själv kunna ta det steget.

Vilka åtgärder och förändringar vill ni se och hur ser er vision om en bättre värld ut? 

– Vi vill se de snabba, kraftfulla strukturella förändringar som IPCC efterlyser. Exakt vilka lösningar är inte upp till oss att avgöra, de måste vara baserade på det samlade kunskapsläget. Det Extinction Rebellion driver är bland annat vikten av att staten utlyser klimatnödläge och tydligt kommunicerar vad vi kommer att mötas av om vi inte agerar, även vilka förändringar i våra sätt att strukturera samhället som krävs för att undvika det. Hur en värld där förändringar verkligen fått genomslagskraft kan se ut finns det nog många olika visioner av, men jag ser framför mig hur vi människor lever i balans med vår planet och mår både psykiskt och fysiskt bättre. Det är en värld där unga åter kan känna framtidstro!

Varför ligger ert fokus främst på barnen – utifrån perspektivet att krisen är här och nu och påverkar alla levande varelser? 

– Fokuset på barn kommer utifrån att vi är mammor. För många av oss kommer den allra starkaste drivkraften ur viljan att skydda våra barn och ge dem en trygg framtid. Vi använder vår roll som mammor som ett verktyg för att hjälpa andra att känslomässigt relatera till klimatkrisen. En mammas förtvivlan över att se sitt barn vara i fara och att det som behövs för att barnet ska skyddas inte görs, är något många kan relatera till. Vi är också tydliga med att vi kräver handling här och nu. Hur framtiden blir för våra barn avgörs under de kommande åren. Våra barn kommer inte ha en chans att stoppa utvecklingen när de blir vuxna, det är ju en del av orättvisan och en anledning till att vi blir så förtvivlade över att vi som människor och samhällen fortsätter att förspilla den tid som ännu finns.

Vilka reaktioner har ni fått på de manifestationer ni genomfört? Och känns det som att budskapet kommit fram såsom ni hoppats? 

– Många blir berörda. Vid alla våra manifestationer har det varit någon förbipasserande som börjat gråta. Parallellt med att våra aktioner verkar hjälpa människor komma i kontakt med sin egen klimatsorg och förtvivlan, väcker vi hopp och en vilja att vara med och förändra. Det har också visat sig att manifestationerna fått stor betydelse för de deltagande mammorna, särskilt för dem som aldrig tidigare organiserat sig kollektivt. Genom Rebellmammorna erbjuds ett forum för oss mammor att tillsammans få känna allt det klimatkrisen väcker i oss – och samtidigt få känna handlingskraft och stolthet över vårt eget agerande. En följare på Instagram (där jag finns som klimat_sara) skrev till mig att hon länge suttit hemma om kvällarna och ammat sitt barn och känt en intensiv klimatångest – tack vare vår manifestation hade hon börjat känna hopp och att hon faktiskt kunde bidra och göra skillnad.

Hur ser era planer för framtiden ut, och vad är era förhoppningar med Rebellmammorna som nätverk? 

– Nu är det full fokus på att organisera nya aktiva och genomföra manifestationer innan valet för att få upp klimatet på dagordningen, och få människor att ta till sig att klimatkrisen är på riktigt. Men vi är inställda på att fortsätta med våra manifestationer lång tid framöver. Min förhoppning är att Rebellmammorna kan vara ett forum som gör klimataktivism relaterbart och sänka trösklarna för fler att engagera sig, för att få de politiska beslut som krävs för att säkerställa en planet med intakt klimatsystem och livsmöjligheter för våra barn – och för människor över hela världen.

Vill du engagera dig i Rebellmammorna?

Gruppen finns som ”Rebellmammorna i Sverige” på Facebook och välkomnar både mammor och allierade till gruppen. Du kan också läsa mer om Rebellmammorna på Extinction Rebellions webbplats.

Under manifestationen spelas Iiris Viljanens låt ”Nytt kapitel” om och om igen.

Text: Lovis Aaröe

Uppskattar du Klimatklubbens arbete?

Stötta oss genom att swisha en gåva eller bli medlem!

Tack för att du bidrar till att vi kan påverka, sprida fakta, inspirera, pressa på, samverka och ge stöd åt våra många, grymma lokalklubbar runt om i landet.

Tillsammans gör vi skillnad!