Skriv ett medborgarförslag

Ladda ner som pdf

De flesta kommuner och regioner ger möjlighet för privatpersoner att skicka in idéer och förslag. Det kan heta lite olika saker, som medborgarförslag, e-förslag eller e-petition. Oavsett namn så handlar det om att bjuda in medborgarna att tycka till. Du ges möjlighet att komma med idéer, beskriva och argumentera för vad just din kommun borde göra. Och kanske är det just ditt förslag som blir verklighet!

Checka av innan du skriver

 • Hur fungerar medborgarförslag i just din kommun. Kolla på kommunens sajt eller ring/mejla för att fråga.
 • Att fundera kring: Har du ett tydligt och konkret förslag på förändring? De som tar emot ditt förslag skickar ofta vidare till berörd förvaltning eller berörd instans, och de i sin tur ska kunna ta ställning till om detta är något de ska satsa på eller ej.
 • Stärk dina argument med siffror eller fakta!

TIPS! Du kanske sitter på en massa bra idéer. Skriv då hellre separata förslag än ett med flera i samma. För att kommunen ska kunna ta ställning på ett smidigt sätt behöver du lämna ett förslag i taget. Kolla på förslagen som gått igenom i din kommun!

Tips för ett starkt medborgarförslag

 • Håll dig så kortfattad och konkret som möjligt. Vad är det du vill ändra? Hur vill du att det ska vara istället? Varför är det viktigt att göra den ändringen?
 • Ibland finns det möjlighet för medborgare att rösta på förslag som kommit in. I vissa kommuner måste ett förslag nå ett visst antal röster för att tas vidare.Kolla hur det fungerar i din kommun, och prata ihop dig med fler som kan stötta ditt förslag och hjälpa dig att sprida till fler om det skulle behövas. Lokala facebookgrupper brukar vara bra för att samla röster, samtidigt som du visar att möjligheten att skriva medborgarförslag finns. Passa då också på att stötta andra bra förslag genom att rösta på dem!
 • Det kan vara bra att bolla ditt förslag med någon som har lite koll på hur kommunen fungerar, så att ditt förslag inte faller på någon teknikalitet.
 • Kolla att det faktiskt är kommunen som ansvarar för det du föreslår, och inte till exempel regionen eller Trafikverket.
 • Skriv som dig själv. Det är inte så viktigt om du använder ett formellt språk eller stavar perfekt. Det viktiga är att de som läser ditt förslag förstår vad du vill.
 • Låt gärna någon annan läsa igenom innan du skickar in, för att dubbelkolla att det är lätt att förstå vad du vill att förslaget ska leda till.

smarta formuleringar

Hur du väljer att lägga fram ditt förslag påverkar sannolikheten för att det ska kunna antas.
Att till exempel skriva “installera solpaneler på alla tak i Västerås” sätter krokben helt i onödan eftersom att

 • Kommunen äger inte alla tak
 • Alla tak kanske inte är lämpliga för solpaneler

Det blir därför omöjligt att säga ja till det förslaget, även om de som tar beslutet gillar din idé med solpaneler. Det går såklart att justera förslaget, men ju enklare du gör det för politiken att säga ja, desto bättre. Då är det bättre att föreslå något i stil med “utred vilka tak inom kommunens fastighetsbestånd som är lämpliga för solpaneler, och välj ut ett antal av dessa som förses med solpaneler”.Du kan också dela upp ditt förslag i två delar:“Jag föreslår att

 • Kommunen utreder vilka tak inom sitt fastighetsbestånd som är lämpliga för solpaneler
 • Det installeras solpaneler på minst 50% av dessa”

Då kan du få ett svar i den här stilen:“Vi säger ja till den första delen, men vi kan inte ta ställning till den andra förrän utredningen är klar”. En delseger alltså.

TIPS! Du kan också fokusera på att tänka punktinsatser. Även små saker kan göra skillnad. Om de kan behandlas i en nämnd istället för kommunfullmäktige och genomföras ganska snabbt och enkelt, så kan de fungera som inspiration och på så vis bli en hävstång för större grejer. Plocka några lågt hängande frukter och hjälp en kommande skörd på traven.

tillbaka till verktygslådan