Fixa en klimatpolicy på jobbet

Ladda ner som pdf

Ringa in era utmaningar och sätt upp riktlinjer för just din arbetsplats! En klimatpolicy ska vara ett verktyg som ni aktivt arbetar efter, inte ett dokument som ska gömmas i en pärm. Målet är att ni hela tiden ska bli bättre – och helst också kunna mäta era framsteg.

Så här gör du

Det är viktigt att:

 • skriva tydligt, kortfattat och tillgänglig
 • utse en ansvarig person
 • revidera och följa upp varje år
 • alla ska med på tåget, såväl ledning som anställda
 • alla på arbetsplatsen måste känna till policyn och låta den bli en del av företagskulturen

Steg 1: Analys
Vad har arbetsplatsen för utsläpp? Ringa in utmaningarna!

Steg 2: Mål
Sätt upp mål genom att lista vad som bör förändras. Utgå från SMART-principen och låt målet vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet.

Steg 3: Tidsplan
Gör en plan för återkoppling eller när åtgärderna ska vara i hamn.

Steg 4: Uppföljning och rapportering
Hitta ett bra system för att följa upp era mål regelbundet.

Fyra målområden att utgå ifrån

1. Inköp
Exempelvis:

 • Säljer vi produkter? Av vilket material är de gjorda? Var produceras de?
 • Köper vi in produkter till kontoret? Vad köper vi då?

Exempel: Vi bjuder bara på vegetarisk mat, vi anlitar bara företag som har miljömärkning, vi använder/säljer miljömärkta produkter.

2. Energi och transport
Exempelvis:

 • Använder vi bilar, vilket drivmedel har de?
 • Hur fraktar vi? Kan vi samordna transporter?
 • Hur använder vi el? Kan vi energieffektivisera? Välja bättre elavtal?
 • Hur reser vi? Flyger vi ibland?

Exempel: Vi anlitar endast budfirmor/fraktbolag med grön profil, vi undviker flygfrakt, vi reser aldrig med flyg.

3. Avfall
Exempelvis:

 • Kan vi minska vårt avfall?
 • Kan vi sortera och återvinna mer?
 • Om vi producerar saker: hur ser det ut med spill, emballage och avfall där?

Exempel: Vi jobbar aktivt med att minska vårt matsvinn, vi sorterar allt vårt avfall.

4. Delaktighet och kompetens
Det är viktigt att klimatpolicyn är förankrad i hela verksamheten, så hur görs följande?

 • Hur utbildar vi alla anställda?
 • Hur gör vi uppföljningar?
 • Vem eller vilka är ansvariga?

Exempel: Alla nyanställda får en genomgång av klimatpolicyn när de börjar.

Kom ihåg!
Om det här känns svårt så finns det experter och konsulter att anlita samt färdiga miljöcertifieringar att gå med i. Här är några:

Swedish institute for standards

ISO

Svensk miljöbas

GRI

Ännu mer hjälp hittar du hos Naturskyddsföreningen.

tillbaka till verktygslådan