mars 20, 2024

Tim Daw: "Vi hoppas att medborgarrådet ska inspirera människor över hela landet att föra egna diskussioner om hur vi i Sverige skulle kunna sänka utsläppen för att uppfylla våra internationella åtaganden"

Hej Tim Daw, du är docent i hållbarhetsvetenskap på Stockholm Resilience Centre och projektledare för Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Berätta, varför gör ni detta?

– Målet med medborgarrådet är att låta en grupp slumpmässigt utvalda personer samlas för att ta del av forskning, diskutera lösningar, och komma fram till genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan ta sitt ansvar för att uppnå målen i Parisavtalet. Syftet är att berika och bredda den allmänna och politiska diskussionen om klimatfrågor. Vårt initiativ följer på flera tidigare medborgarråd runt om i Europa och globalt för att stötta politiken i hanteringen av klimat och andra svåra frågor.

Hur kommer det här att gå till rent praktiskt?
– Medborgarrådet om klimatet samlade helgen den 9-10 mars för att träffa varandra för första gången. Träffarna är utformade för att främja öppna och inkluderande diskussioner i mindre grupper som leds av professionella facilitatorer. Medlemmarna har tillgång till några av Sveriges främsta experter på klimatförändringar, Sveriges utsläpp och våra internationella åtaganden som Parisavtalet.

Efter den första helgen tillsammans kommer de att zooma in på en knäckfråga: transporter och mobilitet. Att minska utsläppen från transporter är avgörande för att minska Sveriges utsläpp. Det är ett område där människor ofta tycker olika och där politiken har svårt att enas. Transporter påverkar allas vardagsliv men på olika sätt, till exempel beroende på hur vi bor och arbetar.

Senare under processen kommer medlemmarna också att själva få välja experter och talare som de vill träffa när de utvecklar sina rekommendationer. Vid den sista träffen i mitten av maj kommer medlemmarna att rösta anonymt om rekommendationerna. De kommer att uppmanas att lägga särskild vikt vid att förklara resonemanget och argumenten bakom sina slutsatser.

Hur görs urvalet av de som får delta?

– Vårt mål var att skapa ett “Mini-Sverige”. Vi bjöd in 7000 slumpmässigt utvalda personer ur Statens personadressregister genom ett brev hem i brevlådan. 473 anmälde intresse och fyllde i ett frågeformulär om sin bakgrund, utbildning, graden av oro för klimatet och vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. Därefter använde vi en internationellt erkänd vetenskaplig algoritm för att välja ut 60 personer som speglar den svenska befolkningen. Så det “demokratiska lotteriet” samlar en grupp människor som nästan unikt speglar det svenska samhället.

Vad är fördelarna med medborgarråd i jämförelse med andra demokratiska och politiska processer?
– Ett medborgarråd är unikt på två sätt. För det första samlar vi en grupp människor som bättre återspeglar befolkningen än andra diskussionsgrupper – som tenderar att inte inkludera personer som inte är speciellt intresserade av ämnet och underrepresentera personer med kortare utbildning exempelvis. Tack vare det algoritmiska urvalet, samt att vi ger alla deltagare ett arvode om 8 000 kronor och ekonomisk ersättning för resor och praktiska kostnader, har vi kunnat sammanställa en grupp med balans mellan medlemmar från hög- och låginkomstområden, samt mellan de som är oroade för klimatförändringarna och de som inte är särskilt oroade. Det är helt avgörande för medborgarrådets legitimitet.

För det andra möjliggör de djupgående diskussionerna för medlemmarna att lära sig av varandra mer än att vinna argument. De får då en mycket bättre förståelse för varandras perspektiv, erfarenheter och behov. Det gör att de lättare kan väga argument ur olika perspektiv, och gemensamt hitta vägar framåt.

Medborgarrådet kommer att tillbringa totalt 39 timmar tillsammans i faciliterade samtal om klimatfrågor och lösningar innan de drar sina slutsatser.

Vad kommer att hända med de förslag som tas fram av medborgarna?

– Medborgarrådets rekommendationer, och kanske ännu viktigare varför medlemmarna tycker att de är bra, ska publiceras för politiker, media, intressenter och samhället i stort att ta del av. Till medborgarrådets sista träff i maj har vi bjudit in riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner. Hittills har representanter från både majoriteten och oppositionen tackat ja. Vi hoppas att det som händer inom medborgarrådet kan inspirera och berika den offentliga och politiska debatten om klimatet.

Kan vi som inte blivit utvalda följa medborgarrådet på något sätt?
Absolut! På vår hemsida medborgarradomklimatet.se, i sociala medier och i vårt nyhetsbrev publicerar vi löpande uppdateringar från medborgarrådet. Bland annat kommer vi att publicera alla expertföreläsningar som deltagarna får ta del av inom olika kunskapsområden som rör klimatomställningen. Det kommer att vara korta sammanfattningar presenterade av några av Sveriges mest kunniga personer inom dessa ämnen.

Vi hoppas att medborgarrådet ska inspirera människor över hela landet att föra egna diskussioner om hur vi i Sverige skulle kunna sänka utsläppen för att uppfylla våra internationella åtaganden.

Foto: Teodor Naess, KIT

Uppskattar du Klimatklubbens arbete?

Stötta oss genom att swisha en gåva eller bli medlem!

Tack för att du bidrar till att vi kan påverka, sprida fakta, inspirera, pressa på, samverka och ge stöd åt våra många, grymma lokalklubbar runt om i landet.

Tillsammans gör vi skillnad!

Nyfiken på framtiden och vad som görs på andra platser? Redo att kopieras?

Spana in detta! Du kommer gilla det.

Copy with pride